woensdag 21 september 2016

OpruimwoedeRianne Kavelaars-Niekoop,
voorzitter Stichting NIB
Wij Nederlanders zijn een opruimlustig volkje. Zo vinden velen het gebruikelijk als het voorjaar komt, het hele huis ondersteboven te halen om het grondig schoon te maken. Maar al te vaak zie ik dan in allerlei bladen koppen als: haal het voorjaar in huis,  opruiming zorgt voor frisse wind in huis e.d. Sommigen onder ons ruimen tweemaal per jaar op. In het voorjaar worden alle garderobekasten ontdaan van oude zomerspullen om vervolgens de stad in te trekken en grootscheeps nieuwe zomermode aan te schaffen. In het najaar herhaalt het spelletje zich, maar dan met winterkleren. De nieuwe winterkleuren zijn bekend en daar moet de garderobe op af worden gestemd. Dan is er zoiets als een keukenopruiming , waarbij periodiek het serviesgoed wordt vervangen door andere kleuren. En ook hebben we het nog niet gehad over hen die jaarlijks of in ieder geval met enige regelmaat het hele meubilair de deur uitdoen en de zwarte bank vervangen door een witte of rode. Elk jaar een andere kleur. Of een ander model of dessin. Te veel papier is het ook niet, dus periodiek ruimen we ook alle papieren op. Je moet al je paperassen immers ook ergens opbergen. Dat ruimen van papieren vergt enige voorzichtigheid.  Volgens mijn echtgenoot heb ik van opruimen van de gewone huiselijke zaken geen bal verstand. Maar met betrekking tot de papieren toko des te meer. Daarom enkele (hopelijk waardevolle) tips. Er geldt immers een bewaarplicht van 7 jaar. Velen weten dat niet. Voor sommige zaken is het echter verstandig deze langer te bewaren.  Nu de navorderingstermijnen voor buitenlandse vermogensbestanddelen die 12 jaar was is verruimd, moeten gegevens daarover langer bewaard worden. Ook ingeval van allerlei lopende procedures kan het aanbevelenswaardig zijn informatie langer te bewaren. En dan zaken die betrekking hebben op huwelijkse voorwaarden. Nooit zomaar weggooien. De reden: een huwelijk kan altijd mis gaan. Bewijs dan maar eens wat er tijdens het huwelijk is gebeurd. Zelfs na dertig jaar of meer! Wedden dat de tegenpartij dat zich niet kan herinneren als er juridisch slechts flinterdun of geen bewijs voorhanden is? Dan moet je van goeden huize komen om aannemelijk te kunnen maken dat het destijds zo is gegaan. Maar wist u dat ook de aangifte inkomstenbelasting over 2012 een zeer memorabel stuk is dat je in moet lijsten? U wilt vast weten waarom? Zal ik het verklappen? Voor hen die ooit een aflossingsvrije hypotheek hadden tot en met 2012 en dit in de toekomst zouden willen oversluiten (in het vakjargon heet dat: een oud regime hypotheek) is dat een prima bewijsmiddel om aan te kunnen tonen dat men een dergelijke hypotheek had. Zij kunnen dan als ze dat willen alsnog een beroep doen op de mogelijkheid een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Vanaf 2013 kan dat niet. Nieuw gesloten hypotheken moeten ten minste annu├»tair  zijn. Dus mocht u ooit een andere hypotheek willen: lijst deze aangifte in. Het kan u goed van pas komen!