vrijdag 29 maart 2013

Politiek gekakel


 

 

 

Politiek gekakelDe kippen in den Haag bereiden zich voor op Pasen. Dan hoeven ze namelijk geen ei te leggen, want de chocoladepaaseieren liggen er al.  Ik weet het heel zeker, want alle voortekenen wijzen daarop. Waar denk ik dan zoal aan?  Aan heel veel, zoals bijvoorbeeld aan de volgens minister van Financiën niet hoog genoemde beloning van de nieuwe topman van onze nationale SNS-bank (€ 550 000 zakgeld per jaar) enerzijds en daar direct tegenover stellende dat de gemiddelde salarissen bij banken en financiële instellingen veel te hoog zijn anderzijds, maar misschien denk ik nog wel het meest aan het gesloten woningmarktakkoord. Hoeveel borrels moet je achterover slaan om zoiets wanstaltigs te kunnen bedenken? Ik ben geneigd om te roepen dat je zelfs als je ladderzat bent je in het algemeen hier niet toe in staat zult zijn, maar in onze politieke arena is dat met vlag en wimpel gelukt. Bravo, onze toekomstige koning kan trots zijn op zijn regering! Waar ik mij nu zo druk om maak? Om het volgende.

Nog geen jaar geleden wordt met veel tam tam bekend gemaakt dat de financiële malaise op de woning markt effectief zal worden aangepakt. Er mogen geen leningen groter dan 106% van de koopprijs worden afgesloten en op termijn moeten deze terug naar 100%. Verder moet de lening binnen een termijn van 30 jaar (360 maanden) annuïtair worden afgelost. De hele woning- en hypotheekmarkt schrok zich een ongeluk en kwam volledig stil te liggen. Enige geruststelling was op zijn plaats: voor reeds bestaande hypotheken gold een overgangsregeling, mits daarvan de eerste stappen gezet zouden zijn vóór 1 april 2013. De termijn was erg krap, maar verlenging tot bijvoorbeeld 1 juni 2013 was onmogelijk. Er werd onder meer geschermd met afspraken binnen de Europese Unie, hetgeen eigenlijk erop neerkwam dat werd gezegd: koppen dicht allemaal.

Maar de lente is in aantocht en dus moeten de kippen van stok. Een stel zeer gewichtige kippen uit den Haag hebben behoorlijk lang gebroed en laten nu vol trots hun broddelwerkje zien: Je kunt niet één, maar zelfs twee leningen voor de aankoop van een woning krijgen. De ene lening met een looptijd van (maximaal) 30 jaar zorgt ervoor dat 50% van de hypothecaire schuld wordt afgelost. In vergelijking met andere hypothecaire leningen niets bijzonders, waarbij recht bestaat op hypotheekaftrek voor de inkomstenbelasting. De andere lening kent een langere looptijd dan 30 jaar en kan worden gebruikt om de ontbrekende 50% van de eerste lening af te lossen. Belangrijkste kenmerken: geen hypotheekrente-aftrek en hogere lasten op termijn. Onduidelijk is of over deze lening ook NHG wordt verkregen.

Bedoeling van dit hele gebeuren: de woningmarkt een duwtje in de rug geven en in het bijzonder de startersmarkt op weg helpen. Dat ze iemand een ongeneeslijke hernia trappen, wordt niet opgemerkt. Dat je de eerste bank nog moet gaan vinden die bereid is om hieraan mee te werken, wordt er niet bij verteld.  Maar dan het allerergste: is dit nu zo’n baanbrekende oplossing voor de woningmarkt? Geloof mij maar, bij dit zootje kippen heeft een waardeloze haan gezeten. Zonder dit akkoord had ik ook zelf naar een bank kunnen gaan en vragen om een tweede lening. Daarvan was de rente zeker weten ook niet aftrekbaar. En daarvan had je ook met zekerheid kunnen voorspellen dat geen financiële instelling zich hieraan zomaar zal wagen als er nog zoveel onduidelijk is.

Tja wat nu? Ik zou even wachten. Er komt namelijk nieuw politiek gekakel. Deze maand nog, heeft de minister van Financiën beloofd. Daarin geeft hij tekst en uitleg. En weet je wat ik nu het spannendst vind? Ik ben zo benieuwd wat voor mooi paasei er over enkele weken bij mijn bord ligt.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten